Мови ->

Українські словники

Кращі українські, російсько - українські та українсько - російські словники на movi.com.ua

Українські словники на сайті movi.com.ua. У даному розділі сайту movi.com.ua Ви маєте можливість розглянути і скачати різні українські, українсько-російські і російсько-українські словники.

Тут ми зібрали найкращі українські словники, які тільки можна знайти в інтернеті з даної категорії посібників.

Всі українські і російсько-українські словники, які Ви знайдете в цьому розділі доступні для безкоштовного скачування, як і всі інші навчальні матеріали з української і всіх інших мов.

Категорії українських словників:

Щиро сподіваємося, що Ви зможете підібрати собі відповідний словник української мови або ж російсько – український словник.

З усіма доступними для скачування українськими та російсько-українськими словники Ви можете ознайомитися нижче

Словник поліських говорів

Словник поліських говорів

Словник поліських говорів” – це словник української мови, який містить незамінний матеріал для дослідників фольклору та етнографії України. Навчальний посібник призначений для істориків, мовознавців, фольклористів, вчителів, етнографів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також любителів історії української мови.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 13
ХудшийЛучший 

Словник українсько-російський. Ніковський. А.

Словник українсько-російський. Ніковський. А.

“Словник українсько-російський. Ніковський. А. дає багато нового матеріалу, який визбираний з нового українського письменства останніх років, з української преси, з сучасних невеликих практичних словників. В цьому навчальному посібнику подано головним чином те, що може вимагати справки чи пояснення в сучасній пресі, загальній і спеціальній, в науковій літературі, в техничних працях і в урядовому, канцелярському листуванні.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 5
ХудшийЛучший 

Російсько-Український й Українсько-Російський словник СловоЇд для мобільних телефонів

Російсько-Український й Українсько-Російський словник СловоЇд для мобільних телефонів

“Російсько-Український й Українсько-Російський словник СловоЇд для мобільних телефонів” – це електронний словник, що характеризується високою швидкістю й безпомилковістю перекладу, зручною програмною оболонкою й численними словниковими базами від SmartLink. Російсько-український словник містить 24127 статей, а українсько-російський - 25032 статей. Читайте, вивчайте, перекладаєте й подорожуйте разом із всесвітньо відомим словником СловоЇд у Вашому мобільному телефоні.

Детальніше...

 

Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту

Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту

“Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту” містить понад 3500 найважливіших термінів на означення понять і категорій економіки, планування організації, нормування та управління виробництвом, а також тих, що стосуються сфери бізнесу, комерції, маркетингу та менеджменту. Також наведено ряд слів, які часто зустрічаються у ділових документах.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 13
ХудшийЛучший 

Інверсійний словник української мови

Інверсійний словник української мови

“Інверсійний словник української мови” є словником-індексом до одинадцятитомного “Словника української мови” та разом з додатками включає понад 134 000 слів.. Посібник містить весь реєстр словника-джерела, відбиваючи тим самим лексичний склад сучасної української літературної мови. Його можна використовувати як посібник для наукових досліджень різних структурних рівнів української мови, зокрема словотвору, фонетики, морфології тощо, а також для порівняльно-типологічних досліджень, при створенні програм для різних видів машинного опрацювання текстів, розшифровок та ін.

Детальніше...

 

Російсько-український математичний словник

Російсько-український математичний словник

“Російсько-український математичний словник” містить в собі близько 20 тис. термінів і термінологічних понять і охоплює всі розділи сучасної математики, а також деяку лексику суміжних наук, з якою доводиться стикатися математикам і спеціалістам з обчислювальної техніки. В посібнику кожному терміну поставлено наголос та дається граматична характеристика слів.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Російсько-український словник. І. К. Белодід

Російсько-український словник. І. К. Белодід

В цілому “Російсько-український словник. І. К. Белодід” складається з близько 120 000 російських слів з перекладом їх на українську мову, розширеної фразеології та ілюстративних прикладів перекладу деяких словосполучень російського мовлення. У словнику розміщена, насамперед, основна,найвживаніша лексика й фразеологія сучасної російської літературної мови.

Детальніше...

 

Російсько-український словник ділової людини

Російсько-український словник ділової людини

“Російсько-український словник ділової людини” містить понад 15 тисяч актуальної побутової та ділової лексики російської мови з перекладом на українську мову. До словника включені також синтаксичні структури ділової мови, вирази різного ступеню усталеності, військові команди, подані зразки оформлення ділової документації та основні правила української орфографії та пунктуації.

Детальніше...

 

Російсько-українсько-англійський військовий словник

Російсько-українсько-англійський військовий словник

Загальний обсяг “Російсько-українсько-англійського військового словника”— близько 20 тисяч слів і словосполучень, усталених у науковій і навчальній літературі з різних галузей військової справи. Пропонований реєстр слів в основному є достатнім для читання книг і статей будь-якого рівня складності з військової справи. Словник зорієнтовано на широке коло користувачів — викладачів вищих військових навчальних закладів і військових ліцеїв, курсантів та ліцеїстів, військовиків усіх спеціальностей, інженерів, наукових і редакційних працівників та перекладачів.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Етимологiчний словник украiнськоi мови

Етимологiчний словник украiнськоi мови

В Етимологiчному словнику украiнськоi мови” подаються основні відомості про етимологію (тобто походження і генетичні зв’язки) слів сучасної української мови. Найхарактернішими ознаками посібника, у порівнянні з іншими етимологічними словниками слов’янських мов, є великі обсяг охоплених ним матеріалів української мови, які потребують саме етимологічного висвітлення  і пов’язана з цим відносна стислість викладу.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Російсько-український словник з гірничої справи

Російсько-український словник з гірничої справи

Російсько-український словник з гірничої справи”- двомовний переказний словник, що складається з 100 000 слів і термінологічних словосполучень з техніки та технології процесів гірничої справи. У російсько-український словник поміщено багато сучасної термінології з теорії та практики розвідки, видобутку, переробки й транспортування металів, вугілля, руди й інших корисних копалин в основних галузях гірничодобувної промисловості.

Детальніше...

 

Російсько-український науково-технічний словник

Російсько-український науково-технічний словник

“Російсько-український науково-технічний словник” складений з більш ніж 30 000 технологічних термінів. Російсько-український словник виданий за рішенням Вченої Ради електромеханічного факультету ГУ "Львівська політехніка".

Детальніше...

 

Російсько-український словник зварювальної термінології

Російсько-український словник зварювальної термінології

“Російсько-український словник зварювальної термінології” складається з найбільш використовуваних сучасних термінів зі зварювання та супутніх технологій російською мовою і їхніх українських аналогів.

Детальніше...

 

Російсько-український словник для військовослужбовців

Російсько-український словник для військовослужбовців

“Російсько-український словник для військовослужбовців” складається з 32 000 слів і стійких сполучень слів, що охоплюють основну армійську лексику.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 29
ХудшийЛучший 

Фразеологічний словник української мови

Фразеологічний словник української мови

У "Фразеологічному словнику української мови" найповніше відображена загальновживана фразеологія сучасної української мови. Значення фразеологічних одиниць ілюструється цитатним матеріалом.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Великий російсько-український політехнічний словник

Великий російсько-український політехнічний словник

”Великий російсько-український політехнічний словник” складений з 160 тисяч термінів і термінологічних виразів, що охоплюють головні галузі науки й техніки, і вважається кращим з опублікованих російсько-українських словників з даної тематики.

Російсько-український словник рекомендований для використання школярам старших класів, студентам політехнічних ВУЗів, аспірантам, науковим співробітникам і всім тим, хто має потребу в перекладі російської технічної літератури на українську мову.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 7
ХудшийЛучший 

Російсько-українсько-латинський словник медичних термінів. Гематологія

Російсько-українсько-латинський словник медичних термінів. Гематологія

В “Російсько-українсько-латинському словнику медичних термінів. Гематологія зібрані найпоширеніші гематологічні терміни. У посібнику терміни подані за абеткою й до кожного дане його тлумачення.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Українсько-російський словотворчий словник

Скачати

 

Чудовий посібник під назвою "Українсько-російський словотворчий словник" надає своїм користувачам більше сорока тисяч слів. У ньому ретельно розкривається читачам словотворчий процес часто вживаних українських слів у порівнянні з російською мовою.

 

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 37
ХудшийЛучший 

Орфоепічний словник української мови

 Скачати

"Орфоепічний словник української мови" містить приблизно 44 000 слів сучасної літературної української мови.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 20
ХудшийЛучший 

Словник паронімів української мови

 Скачати

Словник паронімів української мови. У цьому словнику української мови описані пароніми - слова, які близькі за звучанням, але різні за значенням слова.

Детальніше...

 

Українсько – російський та російсько – український фразеологічний тлумачний словник

Скачати

"Українсько – російський та російсько – український фразеологічний тлумачний словник" розтлумачить нам фразеологізми української мови, а далі надасть до них переклади на російську мову.

Так само все відбувається і в російсько-українській частині посібника.

Розробники змогли нам надати більше 6000 часто вживаних фразеологізмів сучасної української мови з російськими відповідностями, і не менше російських фразеологізмів, переведених на українську мову.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Російсько – український словник фізичних термінів

Скачати

Незамінний посібник під назвою "Російсько – український словник фізичних термінів" надає нашій увазі посібник, в якому понад 20 000 слів - термінів і словосполучень-термінів з усіх розділів сучасної фізики, а також, трохи термінів з суміжних наук і українські відповідності до всього перерахованого.

Детальніше...

 

Словоїд Російсько-Українсько-Російський 7.0 для WM смартфонів

Скачати

Словник "Словоїд Російсько-Українсько-Російський 7.0 для WM смартфонів" - це прекрасний додаток для смартфонів з операційною системою Windows Mobile. Часто використовувана лексика російської та української мов може знаходитися на вашому мобільному пристрої, займаючи при цьому досить мало пам'яті.

Словникова база не перевантажена, але її цілком достатньо, щоб дізнатися часто вживані слова та їх переклади.

Російсько – український / українсько-російський словник чудово підходить користувачам, які вивчають одну з цих мов з нуля.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 9
ХудшийЛучший 

Великий тлумачний словник сучасної української мови

Скачать

"Великий тлумачний словник сучасної української мови" - це довідник, який об'єднав повноту мовної лексики в однотомному виданні. Словник увібрав в себе близько 250 тис. словосполучень і слів, включаючи і ті, що увійшли в літературу мови за останні десять років.

Детальніше...

 

Російсько-український словник

 Скачать

Нове видання академічного словника "Російсько-український словник", в якому охоплюється широкий спектр загальновживаної лексики, і повністю відповідає правописним нормам сучасної української мови.

Детальніше...

 
Пошук по сайту
загрузка...
загрузка...
Вхід/Реєстрація

бібліотека українська
Підписатися на розсилку
Яндекс.Метрика