Мови -> -> ...

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методика викладання української мови в початкових класах

Для успішного навчання дітей українській мові в 1-4 класах загальноосвітніх закладів потрібно:

  • визначити зміст навчання;
  • підібрати матеріал для роботи з учнями;
  • розробити методи і прийоми викладання предмета.

Все це: зміст навчання, втілення його у навчальних матеріалах і методи та способи організації навчального процесу в 1—4 класах опрацьовує методика викладання української мови у початкових класах як одна із навчальних дисциплін.

Методика викладання української мови в початкових класах — це педагогічна наука, яка визначає теоретичні аспекти вивчення української мови в 1- 4 класах і рекомендує найбільш ефективні методи і способи удосконалення мовних навичок у молод­ших школярів, формування у них засобів мови і літератури, наукового уявлення про мову як знакову систему. Педагогічною її вважають тому, що предметом її вивчення є процес накопичення навичок української мови під час навчання дітей у школі. Простіше кажучи, основна увага зосереджена на навчанні. А навчання та виховання становлять разом зміст педаго­гіки.

Складові методики успішного викладання української мови в початкових класах

Для визначення змісту навчання дітей української мови у кожному з чотирьох початкових класів існує програма з української мови. В цій програмі надається перелік того, чому слід навчати учнів початкових класів на уроках української мови і який результат потрібно досягти.

Другою складовою успішного навчання українській мові є підбір навчального матеріалу. Сюди входять: букварі, читанки, підручники з української мови для 1-4 класів, книги для позакласного читання.

Рекомендації і вказівки, як працювати на уроках української мови з цим навчальним матеріалом і які методи і прийоми краще всього ви­користовувати в навчальному процесі для досягнення позитивних результатів, можна знайти у додаткових посібниках для вчителів.

Теоретичні аспекти методики викладання української мови в початкових класах

Теорія викладання української мови в початкових класах формується на основі дослідження закономірностей навчального процесу: його місця у навчанні дітей, застосування методів та прийомів у викладанні української мови. Узагальнена інформація про способи навчання дітей і визначає теоретичну базу методики. Керуючись теоретичними засадами, методика викладання української мови в початкових класах формулює певні вимоги до того: чим повинен керуватися педагог, що йому потрібно використовувати з методичного арсеналу для того, щоб на практиці досягти позитивних результатів під час навчання.

Теоретичні засади методики і конкретні способи викла­дання української мови формуються під час шкільної практики. З іншого боку, на ній же вони проходять перевірку. Мето­дика базується на перевіреному досвіді: відбирається тільки позитивне, хоча звертається увага і на негативне, адже воно теж повчаль­не. Зрозуміло, що методика викладання української мови в початкових класах вбирає в себе тільки найраціональніші методи і способи навчання, за потреби вносячи зміни в свою теорію.

Отже, методика викладання української мови в початкових класах, як і методика будь-якої іншої педагогічної дисципліни, складається з двох частин. Одна з них теоретична, мета якої - визначення місця і завдання викладання української мови в школі. Вона формулює наукові основи методики, розглядає історію виникнення і розвитку методів початкового навчан­ня, визначає структуру і форми організації навчального процесу за відповідною програмою, опрацьовує наукові вимоги до підручників і посібників з мови. Друга складова - практична, яка пропонує використання конкретних методів, прийомів навчання і розкриває процес впровадження їх у життя школи. Вони невідривні одна від одної і разом складають єдине ціле.

Пошук по сайту
загрузка...
загрузка...
Вхід/Реєстрація

бібліотека українська
Підписатися на розсилку
Яндекс.Метрика