Мови ->

Словники української мови

Кращі тлумачні й інші словники української мови на movi.com.ua

Словники української мови на сайті movi.com.ua. У даному розділі сайту movi.com.ua Ви можете розглянути різні словники української мови: тлумачні, орфографічні, синоніми, антоніми та інші.

Ми намагаємося додавати в цей розділ тільки найякісніші словники української мови, які можливо відшукати у вільному доступі в Рунеті.

Всі словники української мови, представлені в цьому розділі сайту, можна скачати безкоштовно, як і інші матеріали з української мови.

Сподіваємося, що сайт movi.com.ua допоможе Вам знайти потрібний словник української мови.

Нижче Ви можете розглянути всі доступні у нас тлумачні й інші словники української мови

Рейтинг пользователей: / 12
ХудшийЛучший 

Інверсійний словник української мови

Інверсійний словник української мови

“Інверсійний словник української мови” є словником-індексом до одинадцятитомного “Словника української мови” та разом з додатками включає понад 134 000 слів.. Посібник містить весь реєстр словника-джерела, відбиваючи тим самим лексичний склад сучасної української літературної мови. Його можна використовувати як посібник для наукових досліджень різних структурних рівнів української мови, зокрема словотвору, фонетики, морфології тощо, а також для порівняльно-типологічних досліджень, при створенні програм для різних видів машинного опрацювання текстів, розшифровок та ін.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Етимологiчний словник украiнськоi мови

Етимологiчний словник украiнськоi мови

В Етимологiчному словнику украiнськоi мови” подаються основні відомості про етимологію (тобто походження і генетичні зв’язки) слів сучасної української мови. Найхарактернішими ознаками посібника, у порівнянні з іншими етимологічними словниками слов’янських мов, є великі обсяг охоплених ним матеріалів української мови, які потребують саме етимологічного висвітлення  і пов’язана з цим відносна стислість викладу.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 28
ХудшийЛучший 

Фразеологічний словник української мови

Фразеологічний словник української мови

У "Фразеологічному словнику української мови" найповніше відображена загальновживана фразеологія сучасної української мови. Значення фразеологічних одиниць ілюструється цитатним матеріалом.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Словник сучасного українського сленгу

Словник сучасного українського сленгу

В "Словник сучасного українського сленгу" включено 5300 слів і фразеологічних одиниць.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 37
ХудшийЛучший 

Орфоепічний словник української мови

 Скачати

"Орфоепічний словник української мови" містить приблизно 44 000 слів сучасної літературної української мови.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 19
ХудшийЛучший 

Словник паронімів української мови

 Скачати

Словник паронімів української мови. У цьому словнику української мови описані пароніми - слова, які близькі за звучанням, але різні за значенням слова.

Детальніше...

 
Рейтинг пользователей: / 9
ХудшийЛучший 

Великий тлумачний словник сучасної української мови

Скачать

"Великий тлумачний словник сучасної української мови" - це довідник, який об'єднав повноту мовної лексики в однотомному виданні. Словник увібрав в себе близько 250 тис. словосполучень і слів, включаючи і ті, що увійшли в літературу мови за останні десять років.

Детальніше...

 
Пошук по сайту
загрузка...
загрузка...
Вхід/Реєстрація

бібліотека українська
Підписатися на розсилку
Яндекс.Метрика