Мови -> -> ...

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Порівняльний аналіз граматичних категорій займенників в російській та англійській мовах.

Загальна характеристика

Займенник - це частина мови, яка вживається замість іменника, прикметника, прислівника.

Займенники не називають осіб, предметів, явищ, відносин, а лише вказують на них в контексті.

За приналежність до певних частин мови виділяють займенники - прикметники, займенники - прислівники, займенники - іменники.

Розглянемо групу займенників - іменників.

У російській та англійській мовах у цю групу об'єднуються слова, які вказують на предмети. Сюди входять частково особисті, зворотні, питальні, заперечні і невизначені займенники.

Займенникам - іменником властива категорія одухотвореність - неодухотвореність.

Живими є особові займенники (я - I, ми - we, ти - you, ви - you, він - he, вона - she, воно - it, вони - they) - однак займенник воно (it) може бути і неживим. Також до одухотворених займенників відносяться зворотний російський займенник "себе" і англійські зворотні займенники (- self), питальний займенник хто? (who?), заперечні займенники ніхто, хтось - у російській мові і nobody, no one - англійською, невизначені російські займенники дехто, хтось, будь хто і невизначені англійські - somebody, someone, anybody, anyone.

До групи неживих займенників - іменників відносяться заперечні займенники ніщо, щось - в російській мові і nothing - англійською, питальнийзайменник що? (what?) і невизначені російські займенники дещо, щось, що небудь й англійські - something, anything.
Найбільш цікавим буде порівняння особових займенників, так як і в росіян, і в англійців особові займенники мають категорії особи, числа та відмінку.

Граматичні категорії займенників (The Personal Pronouns)

Особові займенники в російській та англійській мовах мають три особи (перша, друга і третя) і два числа (єдине і множинне).

Займенники першої особи однини я (I) і другої особи однини ти (you) позначають учасників мови. Я (I) вказує на особа, що говорить, ти (you) - переважно на близького співрозмовника, слухачеві.

Займенник першої особи множини ми (we) вказує на дві особи або групи осіб, причому одна з яких - говорить.

Займенник другого особи множини ви (you) позначає множинність осіб, включаючи одного або декількох співрозмовників, але за винятком того, що говорить. Крім того, російські займенники ми і ви можуть вживатися для позначення однієї особи: ми - в урочистих зверненнях королівських осіб (Ми, імператор і самодержець Всеросійський), при жартівливому, співчутливому обігу (Ми, здається, образилися? Посміхнися, будь ласка); - при ввічливому обігу (Марія Петрівна, ви вже йдете?). В англійській мові займенник другої особи однини you теж вживається для однієї особи при ввічливому обігу (Miss White, you are so beautiful!). Займенники третьої особи однини і множини він (he), вона (she), воно (it), вони (they) вказують на особу або особи, які не беруть участі у промові, це особи, про яких йде мова. У російській мові займенник "вони" може вживатися для вказівки на одну особу в шанобливою мови (Господар просив не турбувати, вони сплять-с).

Англійські особові займенники мають два відмінки: називний і об'єктний (непрямий).

Називний відмінок збігається з називним російською. В об'єктному відмінку особистих англійських займенників злилися значення російських родового, давальної, знахідного і місцевого відмінків.

Пошук по сайту
загрузка...
загрузка...
Яндекс.Метрика