Мови -> -> ...

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Порівняльний аналіз граматичних категорій прикметника в російській і англійській мові

Граматична категорія ступені порівняння (Degrees of Comparison)

Прикметник - це частина мови, що позначає якість, ознаку предмета і відповідає на питання який?, яка?, яке? (what?).

У російській мові прикметник висловлює ознаку предмета шляхом узгодження з головним словом у словозмінних категоріях роду, числа та відмінку, прикметник ж в англійській мові не змінюється ні за родами, ні по числах, ні за відмінками (a clever girl - розумна дівчинка, a clever boy - розумний хлопчик, clever children - розумні діти).

Але чи є категорія, що характеризує прикметник, яка присутня і в російській та англійській мові?

Є, це категорія ступені порівняння.

Подивимося на схожість і відмінності даної категорії в двох мовах.

Категорія ступені порівняння означає ступінь прояву якості, названої основним прикметником.

Російські і англійські слова можуть мати форму позитивного ступеня (Positive degree), порівняльного ступеня (Comparative degree), і найвищого ступеня (Superlative degree).

Форма позитивного ступеня називає ознака предмета в залежності від ступеня прояву (теплий - warm, широкий - wide, великий - big, легкий - easy).

Форма порівняльного ступеня означає більшу ступінь прояву ознаки порівняно з позитивним ступенем (warmer - тепліше, wider - ширше, bigger - більше, easier - легше).

Форма найвищого ступеня порівняння означає вищу ступінь прояву ознаки (the warmest - найтепліший, the widest - найширший, the biggest - найбільший, the easiest - найлегший). Треба пам'ятати, що перед англійськими прикметниками у найвищому ступені ставиться the визначений артикль.

У російській та англійській мовах розрізняють прості і складні форми порівняльного і найвищого ступеня.

Прості форми порівняльного ступеня утворюються з допомогою суфіксів. Найбільш поширеним російським суфіксом є: -її-(-ів).

В англійській мові порівняльна ступінь односкладових і деяких двоскладових прикметників утворюється за допомогою суфікса -er. Складові форми утворюються з допомогою слів. Так до російських прикметників додаються слова "більше, менше", до багатоскладових англійських прикметників - "more" (більше), "less" (менше).

Найвищий ступінь російських прикметників
утворюється за допомогою суфікса -ш- і слів "найбільш", "найбільший" (розумний, найрозумніший, найбільш розумний). Англійські односкладові і двоскладові прикметники утворюють форму найвищого ступеня порівняння з допомогою суфікса -est, багатоскладові - додаванням слова "most".

Невелика кількість англійських і російських прикметників утворює ступені порівняння від одного кореня (good - better - the best - хороший - кращий - кращий, bad - worse - the worst - поганий - гірше - найгірший, little - less - the least - маленький - менше - найменший).

Деякі англійські прикметники мають дві форми ступенів порівняння, при цьому змінюється значення прикметника, наприклад: far - father - the farthest  (далі - по відстані) та far - further - the furthest (далі - продовження дії), late - later - the latest (останній на даний момент) і late - latter - the last (останній взагалі), old - older - the oldest (старше, старіша - по відношенню до людей і предметів) і old - elder - the eldest (старший - тільки по відношеннюдо предметів). В останніх прикладах з прикметником old у першому випадку форми порівняльних ступенів вживаються після дієслова to be (тобто як складова іменного присудка): Natasha is older than Nina; у другому випадку форми ступенів порівняння вживаються у поєднанні з іменником (тобто є його визначенням): Natasha is the elder sister.

У невеликої кількості російських прикметників є дві форми порівняльного ступеня. Вони можуть відрізнятися за значенням, як тільки що розглянуті англійські прикметники (далі - далі, більше - більше, старіша - старше), можуть збігатися (пізніше - пізніше), можуть набувати різне забарвлення (красивіше - краще, густіші - гущі).

Не всі російські і англійські прикметники здатні утворювати ступені порівняння; - одні з-за специфіки значення, інші - з формальних причин. Наприклад, такі прикметники як bald - лисий, proud - гордий, single - холостий, а також відносні прикметники, які називають ознаку через відношення до предмету (chocolate - шоколадний, silk - шовковий, medical - лікувальний, former - колишній, triple - потрійний).

Пошук по сайту
загрузка...
загрузка...
Яндекс.Метрика