Мови -> -> ...

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Порівняльний аналіз граматичних категорій дієслова в російській і англійській мові (Частина 2)

Граматична категорія способу (Mood)

Форми способу показують, як оповідач розглядає дію по відношенню до дійсності. У російській і англійській мові представлені три форми способу: дійсний спосіб (the Indicative Mood), умовний спосіб (the Subjunctive Mood) і наказовий спосіб (the Imperative Mood).

Дійсний спосіб показує, що оповідач розглядає дію як реальний факт, що відбувся в минулому, що відбувається в сьогоденні або той, який обов'язково станеться в майбутньому: Вчора я прочитав цю книгу (I read this book yesterday); вона складає вірші (She writes poems); ми зустрінемося в суботу (shall We meet on Saturday).

Умовний спосіб показує, що оповідач розглядає дію не як реальний факт, а як бажане, передбачуване, можливе. У російській мові умовний спосіб утворюється поєднанням частки "б (б)" і дієслівної форми -л (прийшов би, принесли б, заспівала б, потепліло б) як видно, форми умовного способу змінюються за числами, але не мають форм часу і особи.

В англійській мові для вираження бажаності, можливості або передбачувальності дії вживаються форми, що збігаються з Минулим невизначеним часом (Past Indefinite Tense) або Минулим завершеним часом (Past Perfect Tense), а також дієслова should, would, may, might, could в поєднанні з інфінітивами. Важливо знати, що англійське дієслово to be () має форму умовного способу were для всіх осіб: If I were you, I should help him (якби (б) я тебе, я б допоміг йому).

Наказовий спосіб висловлює прохання або наказ, а також спонукання до дії з боку оповідача. Форма наказового способу англійського дієслова збігається з його інфінітивом, тобто з тією формою, в якій дане дієслово зустрічається в словнику: Close the door! - Закрий(те) двері! Pass the bread, please. - Передай(те), будь ласка, хліб.

На відміну від англійської мови, в російській мові форма наказового способу змінюється за особою та числом. Так форма другої особи однини (скажи, віддай, навчай) використовується для спонукання до дії співрозмовника або невизначених безлічі адресатів мови (Браття, слухай мою команду!). Форма другої особи множини утворюється приєднанням постфикса -ть до відповідній формі однини (скажи - скажіть, навчай - вчіть) і використовується для спонукання до дії кількох осіб або однієї особи (Тетяна Олексіївна, приходьте на концерт). Форма першої особи множини (йдемо, біжимо, скажімо) використовується для спонукання до дії, в якій оповідач має намір взяти участь (Підемо в кіно!).

Форми наказового способу можуть висловлювати різні відтінки спонукання до дії. Однак якщо в російській мові для вираження наказу або категоричного вимоги вживаються дієслова виконаного виду (сядь, закрий), а прохання або рада дієсловами невиконаного виду (сідай, закривай), то в англійській мові одна і та ж форма, вимовлена з різною інтонацією, може означати і наказ, і вимогу, і раду, і ввічливе спонукання до дії.

Таким чином, в англійській мові різні відтінки спонукання до дії створюються лише інтонацією.

Читати продовження

Читати частину 1

Пошук по сайту
загрузка...
загрузка...
Яндекс.Метрика