Мови -> -> ...

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Схожість і відмінності like і as

В повсякденній мові ми часто стикаємося з необхідністю вказати на схожість людей, предметів, подій і т.д. “Like” і “as” обидва можуть використовуватися для цієї мети.
Далі ми розглянемо особливості їх застосування в англійській мові.

1) “Like” в якості прийменника можна застосовувати перед іменниками або займенниками:
Mary looks like her mother (не as her mother) - Мері виглядає як її мати.
Like his sister, he is a doctor - Як і його сестра, він доктор.

Для уточнення ступеня подібності перед “like” можуть бути поставлені “very”, “quite” та інші прислівники:

They are very like their parents - Вони дуже схожі на своїх батьків.
He looks like a bit me - Він виглядає трохи як я.

За допомогою “like” також можна давати приклади:

In small countries, like Estonia ... (не as Estonia) - У маленьких країнах, як Естонія ...

2) “As” у свою чергу є сполучником і його можна поставити перед одним з простих речень у складі складного або перед виразом, що починається з прийменника:

Nobody knows you as he does - Ніхто не знає тебе як він (просте речення “as he does” у складі складного).
On this weekend, as on the previous one, we will go to the country side - В ці вихідні, як і на минулих, ми поїдемо за місто (в даному випадку вираз, що починається з приводу “on”).

3) Однак, у неформальній англійській мові (особливо в американському варіанті) “like” використовується як сполучник замість “as” (у формальній мові це не вважається правильним):

Now you act like I did when I was just 18 years old - Зараз ти поводишся як я, коли мені було всього 18 років.

4) У дуже формальному стилі за “as” іноді йде допоміжне дієслово і підмет (зауважте, що порядок слів у даному випадку перевернутий):

Mike was a teacher, as were most of his cousins - Майк був учителем, як і більшість його двоюрідних братів.

5) Деякі вирази, що починаються з “as”, використовуються щоб представити які-небудь факти, відомі як говорящому, так і слухачеві:

As you know, we are starting a new project - Як ви знаєте, ми починаємо новий проект.
I scheduled our next meeting for Friday, as we agreed - Я запланував нашу наступну зустріч на п'ятницю, як і ми домовилися.

Існують подібні вирази і в пасивному стані, наприклад, “as is well known”. При цьому зверніть увагу, що у таких висловлюваннях немає підмету “it” після “as”:

As is well known, it is harmful to be under the direct sun light for long time (не as it is well known) - Як це широко відомо, шкідливо тривалий час перебувати під прямими сонячними променями.

6) Після негативного простого речення (у складі складного) порівняння з допомогою “as” і “like” зазвичай передбачає позитивне порівняння.

I don’t go to theatre much, like my friends - Я не ходжу в театр багато, як мої друзі (друзі ходять в театр багато).
He is not interested in politics as I am - Йому не цікава політика, як мені (мені цікава політика).

7) “As” також може використовуватися в якості прийменника для позначення того, ким працюють люди, яку функцію виконує предмет, до якої категорії щось відноситься і т.д.:

She worked as a housekeeper for 3 years (не like a housekeeper) - Вона працювала покоївкою 3 роки.
You should not use matches as a toy - Тобі не слід використовувати сірники як іграшку.

Також порівняйте значення вживання “as” і “like” в схожих ситуаціях:

As your father, I would like to help you - Як твій батько, я хотів би допомогти тобі (я є батьком твоїм).
Like you father, I would like to help you - Як і твій батько, я хотів би допомогти тобі (я не твій батько, але я хотів би допомогти, як це робить він).
Пошук по сайту
загрузка...
загрузка...
Яндекс.Метрика